Kotva

Závěrečná zkouška


Organizace uzavírání studia ve školním roce 2020/2021 zde (Velikost: neznámá)

==========================================================================

Praktická zkouška - zadání - ke stažení zde (Velikost: neznámá)

==========================================================================

Posunutí termínu odevzdání SOP

Z důvodu vyhlášených krizových opatření ze dne 26. 2. 2021 ředitelka školy posouvá termín pro odevzdání SOP do 30. 4. 2021. Žáci ale nadále mohou po dohodě se svou vyučující navštěvovat individuální konzultace a konat komisionální opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu.

 

==========================================================================

Informace k závěrečné zkoušce 2020/2021

Změna zadání SOP vydaná CERMATEM dne 1. 2. 2021

Žák nebude na modelce tvořit celý karnevalový kostým, ale pouze obličejovou masku nebo vlasovou výzdobu. Pravděpodobně při realizaci SOP u praktické zkoušky bude muset mít modelka krytý nos a ústa rouškou nebo respirátorem. Žák může tuto roušku využít  jako součást masky. V případě líčení, žák upraví pouze nekrytou viditelnou část obličeje.

Žák, který v pololetí neprospěl nebo byl neklasifikován, musí do 31. 5. 2021 požádat ředitelku školy o vykonání opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu. Po úspěšném vykonání zkoušky žák může jít k  ZZ v řádném termínu.

V případě, že tak neučiní, ředitelka školy určí termín konání opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu do 30. června 2021. Po úspěšném vykonání zkoušky žák může jít k ZZ nejdříve v září.

Zkouška bude komisionální.

Žádost o vykonání opravné nebo náhradní zkoušky ke stažení zde (Velikost: neznámá)

 

Termín praktických zkoušek 22. - 25. 6. a 28. 6. - 2. 7. 2021 a termín ústních zkoušek 21. 6. 2021.

 

Na základě opatření obecné povahy vydané MŠMT 29. 1. 2021, č.j.:MSMT-3258/2021-1, odst. V. na základě rozhodnutí ředitelky školy, nebudou žáci oboru Kadeřník kód: 69-51-H/01, konat písemnou zkoušku.

Nedostaví-li se žák ve školním roce 2020/2021 k závěrečné zkoušce v řádném termínu, svou nepřítomnost řádně omluvil a zkušební komise důvody jeho nepřítomnosti znala, může zkušební komise po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 31. srpna 2021. Zkušební komise vždy uzná omluvu z důvodu COVID -19  nebo z důvodu nařízené karantény.

Vyhoví–li ředitel školy ve školním roce 2020/2021 žádosti žáka o opakování ročníku, výsledky zkoušek ZZ konané ve školním roce 2020/2021 se zrušují a žák nemůže konat opravné nebo náhradní zkoušky této ZZ.

 

==========================================================================

Závěrečná zkouška - věcný záměr úprav ZZ 2021 zde (Velikost: neznámá)

==========================================================================

Obsah maturitních a závěrečných zkoušek - školní rok 2020/2021 viz zde (Velikost: neznámá)

==========================================================================

Aktuální informace k závěrečné zkoušce:

https://zkouska.cermat.cz/menu/zaverecna-zkouska

 

=====================================================================

OBSAH  ZÁVĚREČNÝCH  ZKOUŠEK  pro školní rok 2020/21

OBOR  PÍSEMNÁ PRAKTICKÁ   ÚSTNÍ
KAD MTR,TEC,CIJ,PSZ ODV + SOP   MTR,TEC,PSZ - předměty společenského základu (EKO/PSY/OBN)

 

=====================================================================

SOP - Pokyny pro žáky naleznete zde (Velikost: neznámá)

Změna zadání SOP vydaná CERMATEM dne 1. 2. 2021

Žák nebude na modelce tvořit celý karnevalový kostým, ale pouze obličejovou masku nebo vlasovou výzdobu. Pravděpodobně při realizaci SOP u praktické zkoušky bude muset mít modelka krytý nos a ústa rouškou nebo respirátorem. Žák může tuto roušku využít  jako součást masky. V případě líčení, žák upraví pouze nekrytou viditelnou část obličeje.

 

==========================================================================

Pokyny ke zpracování SOP naleznete zde (Velikost: neznámá)
Titulní strana SOP - naleznete zde (Velikost: neznámá)
Čestné prohlášení - SOP - naleznete zde (Velikost: neznámá)

 

Projekt "Nová závěrečná zkouška 2"


Reformu závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem řídí MŠMT, na starosti ji má Národní ústav pro vzdělávání. Projekt Nová závěrečná zkouška 2 umožní kvalitativní posun, jehož důsledkem bude zlevnění a zefektivnění procesu realizace nové závěrečné zkoušky v dalších letech.