Kotva

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/23


KRITÉRIA přijímacího řízení  oboru Kosmetické služby pro školní rok 2022/2023 budou zveřejněna na webových stránkách školy nejpozději 31. 1. 2022.


- do čtyřletého oboru Kosmetické služby

- do tříletého oboru Kadeřník