Kotva

Školní parlament


Školní parlament je skupina volených žáků jedné školy.

Zpravidla jsou zde zastoupeny dva žáci z každé třídy. Od spolužáků ve své třídě sbírají informace o tom, co by mohli ve své třídě a škole zlepšit. Přichází s různými náměty a nápady, mají různé dotazy, připomínky k chodu školy, k výuce, k organizaci výuky, přicházejí s náměty na výlety a mimoškolní akce. Na pravidelných schůzkách parlamentu se zástupci tříd scházejí s ředitelkou školy a zástupkyní ředitelky. Po schůzce své spolužáky informují o jejich obsahu.

 

Nejčastěji se školní parlament věnuje činnostem, které:

  • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (vymalování chodby, pořízení šatních skříněk...),
  • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí...),
  • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav),

Školní žákovský parlament:

  • podporuje informovanost napříč školou,
  • zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
  • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
  • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a
  • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

Žákovský parlament je efektivním nástrojem výchovy k občanství. Vede žáky k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu a pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě školy. Podporuje informovanost napříč školou, zvyšuje zájem žáků o školní společenství a dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe proměňovat.